Diakoniatyö vahvistaa ihmistä oman elämänsä toimijaksi

 Mikrofoni spottivaloissa.


Kirkon auttamistyötä eli diakoniatyötä on tehty jo 150 vuoden ajan. Pyöreiden vuosien vuoksi Tikkurilan kirkossa järjestetään perjantaina 17.10. klo 18 karaoketapahtuma. Merkkivuoden kunniaksi diakoniatyöntekijät myös kertovat tässä omin sanoin, mikä juuri heidän näkökulmastaan on diakoniatyössä hienointa ja haastavinta.


Diakoniatyöntekijä Meiju Riihelä:

Mikä on diakoniatyössä hienointa?
Diakoniatyössä hienointa ovat ilman muuta ihmiset. On hienoa, kun voidaan työskennellä elämän isojen ja tärkeiden, syvienkin kysymysten äärellä. 
Uskon, että vuorovaikutus, luottamuksellisuus ja kuulluksi tuleminen ovat auttavia elementtejä.

Mikä diakoniatyössä on haastavaa? 

Ihmisten elämäntilanteissa on usein monia kysymyksiä päällekkäin. Vain harvat asiat ovat kovin yksioikoisia, elämä on monimutkaista eikä helppoja ratkaisuja aina löydy. Yhteiskunnan tukimuodoista ja auttamismahdollisuuksista on vaikea välillä saada selkoa. 
Diakonian eräs menetelmä on ohjata ihmiset virallisten auttamiskanavien ääreen erityisesti taloudellisissa kysymyksissä. Yhteiskunnan tehtävä on luoda järjestelmät, joilla ihminen selviää, diakonia voi tukea vain hyvin pienessä muodossa, kertaluontoisesti. Diakonian paikka ei voi olla paikata sosiaalityötä vaan kuunnella ihmisten kuulumisia ja tukea eteenpäin.

Kehitysvammaistyön diakoni Kristiina Tuohimaa-Salminen:

Mikä on diakoniatyössä hienointa? 
Hienointa diakoniatyössä on se, kun näkee miten erilaiset ihmiset saavat apua eri elämän tilanteisiin, erilaiset ihmiset tukevat toisiaan, löytävät yhteisöjä ja osallistuvat yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Diakoniassa hyvä kiertää. 

Mikä diakoniatyössä on haastavaa? 

Diakonia elää tällä hetkellä suurten yhteiskunnallisten haasteiden keskellä, jossa erilaisissa marginaaleissa elävät ihmiset ovat kulkeneet kriisistä kriisiin. Vantaalla on paljon yksinäisyyttä ja osattomuutta, joka saattaa olla ylisukupolvista. Tällä hetkellä tarvitaan eniten välittämisen liikettä, ettei ketään jätetä yksin. 
Olisi tärkeää, että jokaisella ihmisellä olisi mahdollisuus olla yhteisössä täysivaltaisena jäsenenä. Diakoniatyö on parhaillaan ihmisten vahvistamista yhteisön jäseneksi ja oman elämän toimijaksi. Kestävää diakonia tukee ihmisiä toimijuuteen.  

Diakoniatyöntekijä Saara Garaisi:

Mikä on diakoniatyössä hienointa?
Hienointa on mahdollisuus monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen ihmisten auttamistyöhön. Saamme kohdata ihmisiä, jotka ovat erityisen haavoittuvassa tilanteessa. Heitä, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle, joiden elämässä on yksinäisyyttä, surua, sairautta tai kärsimystä tai heitä, jotka eivät tiedä, mistä apua voi etsiä. Hienoa on myös mahdollisuus kristillisen toivon välittämiseen.

Mikä diakoniatyössä on haastavaa? 
Ihmisillä on paljon hätää ja ahdinkoa riippumatta iästä, perhemuodosta tai sosioekonomisesta asemasta. Elämme suoritus- ja yksilökeskeisessä yhteiskunnassa, jossa pärjääminen vaatii voimia. Kohtaan työssäni yhteisön puuttumista, kokemusta yksinäisyydestä, onnistumisen painetta ja kärsimyksen hyväksymisestä vieraantumista. On tärkeää, että ihminen saa olla myös haavoittuva, epätäydellinen ja tarvitseva. 
Julkisten palveluiden, kuten terveydenhuollon kuormittuminen näkyy jossain määrin. Esimerkiksi mielenterveyden haasteisiin tarjotaan julkisessa terveydenhuollossa "ei-oota". Ihmisiä ohjautuu kirkolle hakemaan palveluita, jotka kuuluvat terveydenhuollon piiriin. Nykyinen maailmantilanne, kallistuvat elinkustannukset, koronapandemian jälkiseuraukset, perheiden kiristyvä taloustilanne sekä lisääntyvä yksinäisyys ja ahdistus tulevaisuudesta lisäävät tarvetta diakoniatyölle. Meitä tarvitaan nyt enemmän, kuin pitkään aikaan.

Perjantaina 7.10. kello 18–20.30 Tikkurilan kirkossa (Asematie 12a) järjestetään karaoketapahtuma diakonian juhlavuoden kunniaksi. Et ole yksin -karaoketapahtumassa osallistujat pääsevät mikrofonin varteen esittämään tulkintojaan. Lue tilaisuudesta tarkemmin täältä Vantaan seurakuntien sivuilta.  

Kommentit

Suositut tekstit